บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด (Thai Sugar Mill Group Co., Ltd.)

                    กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดง

                    TSMG มีกำลังผลิตน้ำตาลทรายแดง 1,200 ตันอ้อยต่อวัน แบ่งเป็นน้ำตาลทรายหม้อปิดและหม้อเปิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภท และมีกลุ่มลูกค้าต่างกลุ่มกัน โดยกระบวนการผลิตสามารถอธิบายได้ดังนี้

                    น้ำตาลทรายแดงหม้อปิด(Brown Sugar-Vacuumed Pan)

 

                          

                    กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดงหม้อปิดนั้น จะมีขั้นตอนเบื้องต้นเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการผลิตน้ำตาลเบื้องต้น โดยจะเริ่มจากการรับอ้อยเข้าสู่ระบบ การเตรียมอ้อย การสกัดน้ำอ้อย การทำใสน้ำอ้อย และการต้ม น้ำอ้อยที่ผ่านการระเหยด้วยหม้อต้มจะได้เป็นน้ำเชื่อมดิบซึ่งสามารถนำไปผลิตน้ำตาลหม้อปิด หรือ น้ำตาลหม้อเปิดต่อไปโดยในการผลิตน้ำตาลหม้อปิดนั้นน้ำเชื่อมดิบ จะถูกนำไปเคี่ยวที่หม้อเคี่ยว และถูกส่งต่อไปที่หม้อปั่นศูนย์อากาศ เมื่อหมักเป็นน้ำตาลทรายแดงหม้อปิด และจะได้โมลาสเป็น by product

                        น้ำตาลทรายแดงหม้อเปิด(Brown Sugar-Opened Pan หรือ Jaggery Powder)

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดงหม้อเปิด สามารถสรุปได้

 

 

การผลิตน้ำตาลทรายแดงหม้อเปิดจะเริ่มจากการนำน้ำเชื่อมดิบจากหม้อต้ม มาผสมกับน้ำเชื่อมที่ได้จากการละลายน้ำตาล A กับน้ำร้อนเพื่อเพิ่มความหวาน โดยผ่านขั้นตอนการเคี่ยวในหม้อเคี่ยว จากนั้นจึงนำไปกวนในรางจนกระทั่งน้ำตาลขึ้นเป็นผง แล้วจึงนำไปเข้าห้องเย็นซึ่งจะทำให้ความชื้นและความร้อนลดลง จากนั้นจึงนำมาพักน้ำตาลก่อนการบรรจุเพื่อจำหน่ายต่อไป

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon