บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด (Thai Karnchanaburi Power Co., Ltd)

 
       
 


   
 

        ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรีซึ่งเป็นบริษัทในเครือมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า


HTML5 Icon

HTML5 Icon