น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar)
 

 

น้ำตาลทรายแดง (VACUUM PAN-หม้อปิด) 2008/09

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 14,000 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 94.00   Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max)   0.7     Percent
ขนาดบรรจุ 50        กก.

 

 

น้ำตาลทรายแดง OPEN PAN-หม้อเปิด) 2008/09

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 30,000 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 87.00   Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max)   3.50     Percent
ขนาดบรรจุ 30        กก.

 

 

คุณลักษณะ
เป็นผงละเอียดหรืออาจจับกันเป็นก้อน มีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม มีความชื้นสูง ผลิตจากอ้อยธรรมชาติโดยตรง มีทั้งการเคี่ยวในกระทะเปิด หรือใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย คุณสมบัติพิเศษ คือ มีความหอมธรรมชาติและรสของอ้อยที่เด่นกว่าน้ำตาลทรายทั่วไป

การใช้ประโยชน์ 
     - ใช้แทนน้ำตาลทรายขาวได้ เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊ว ผลิตน้ำตาลมะพร้าว ใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมต่างๆ
     - เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคน้ำตาลที่มีความหอมและรสชาติจากอ้อยที่แท้จริง
     - เหมาะสำหรับเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารชีวจิต

 

น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

 

 
น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

ค่าสีตั้งแต่

1,001  ICUMSA ที่ 420nm.
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 97.00  °z
ขนาดบรรจุ แบบเทกอง     
   

คุณลักษณะ 
            น้ำตาลชนิดนี้ผลิตจากอ้อยโดยตรง  เป็นน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตขั้นต้นโดยกระบวนการเคี่ยวและตกผลึกน้ำตาล  โดยทั่วไปมีค่าสีสูงกว่า 1,500 ICUMSA  สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง  ความบริสุทธิ์ต่ำ   เป็นเกล็ดใส  สีน้ำตาลเข้มอ่อนถึงเข้ม  มีความชื้นปานกลาง เกล็ดน้ำตาลจะจับติดกันไม่ร่วน  น้ำตาลชนิดนี้ไม่สามารถนำไปบริโภคโดยตรงได้  ต้องนำน้ำตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือทำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 
 
น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)
 

 

น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) 

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max)

    80  ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 99.80  Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max)   0.08  Percent
ขนาดบรรจุ   50,1  กก.

คุณลักษณะ 
     เป็นน้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นเกล็ดใส มีความชื้นเล็กน้อย ผลิตจากอ้อยโดยตรง แล้วเข้ากระบวนการเพื่อสกัดเอาสิ่งเจือปนในน้ำต